Podzimní svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace

V rámci jarního úklidu budou Technické služby Nová Paka provádět svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad občanů města Nová Paka.
Svoz bude probíhat v sobotu dne 29.10.2022, dle přesného rozpisu míst, viz. tabulka město ().
Bioodpad bude možno ukládat do přistavených kontejnerů. Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.

Podzimní svozy biologicky rozložitelného odpadu v osadách

V níže uvedených osadách budou kontejnery přistaveny v pátek 21.10.2022 po 12 hod., odvezeny v pondělí 24.10.2022 po 8 hod. svozová místa jsou:
Valdov – u autobusové zastávky, Vlkov – u č.p. 4, Heřmanice – odbočka na Studénku, Studénka – u bytovky, Kumburský Újezd – u transformátoru (2 ks), Přibyslav – točna, Přibyslav – na odpočívadle u Lopatů, Radkyně – na náves u Richarda, Podlevín – u bývalé hospody


V osadách Vrchovina a Štikov budou kontejnery přistaveny v pátek 4.11.2022 po 12 hod., odvezeny v pondělí 7.11.2022 po 8 hod., svozová místa jsou:
Vrchovina – u garáží, Vrchovina – u hřiště s UMT, Vrchovina – autoopravna Medlík, Štikov – Kpt. Fejfara, Štikov – u bývalého OU, Štikov – náves u nádrže.


Výzva k úhradě hřbitovních poplatků

Technické služby vyzývají všechny nájemce k prověření platnosti smluv o pronájmu hrobového místa. Pokud Vaše smlouva již vypršela /od jejího sepsání uplynulo více než 10 let/, je nutné podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít novou smlouvu o nájmu hrobového místa.

Status příspěvkové organizace Technické služby města Nová Paka

Sídlo Technické služby Nová Paka Technické služby Nová Paka jsou příspěvkovou organizací jejímž jediným zřizovatelem je Město Nová Paka, IČ 00271888, se sídlem Městského úřadu Dukelské náměstí 39, Nová Paka.

Organizace vynikla v souladu s ustanovením § 84 ods. 2 písm. e) zákon č. 128 / 2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) a § 27 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě rozhodnutí zastupitelstva města Nová Paka ze dne 22.3.1994. Zřizovací listina byla zastupitelstvem města Nová Paka schválena 9.12.2009 (nahrazuje zřizovací listinu ze dne 17.12.2001, ve znění dodatku č. 1 z 21.10.2009). Platnost zřizovací listiny je od 1.1.2010.

Identifikační údaje

 • Název: Technické služby Nová Paka
 • IČO: 60114584
 • Sídlo: Nová Paka
 • Ulice: Na Horce 77
 • PSČ: 509 01
 • Statutární orgán: ředitel příspěvkové organizace
 • kontaktní e-mail: info@tsnovapaka.cz
 • Telefon: 493 723 638
 • ID datové schránky: xwk8xc
 • Organizace zapsaná je v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
  spisová značka Pr 1165, den zápisu 30.9.2011.

Veřejná zeleň

Komunikace

Správa

Veřejná sportoviště

Doplňková činnost


Kontakty

Technické služby Nová Paka
Na Horce 77, 509 01 Nová Paka
Telefon: 493 723 638
IČO: 60114584
info@tsnovapaka.cz

Technické služby Nová Paka - netfirmy.cz